Серфинг на острове Ниас, Индонезия

Пенза серфит на о.Ниас, Суматра, Индонезия.